ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Friday 17 June 2011

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားတက္ေရာေလ႔လာေနေသာ တကၠသုိလ္အမည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။


1=Name-University of Delhi. visit at- http://www.du.ac.in
*******************************************************

2=Name=Sampurnanand Sanskrit University.- visit at -http://ssvv.up.nic.in.
***************************************

 3 = Name Banaras Hindu University.- visit at http://www.bhu.ac.in.

*********************************