ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Saturday 18 June 2011

Sampurnanad Sanskrit Vishvavidyalaya (SSV)တကၠသုိလ္၏ မဟာဌာနႏွင္႔ ဌာနမ်ား


  SSV တကၠသိုလ္သည္  မဟာဌာန(Faculties) ၅ခုႏွင္႔ ၂၂  (Departments) ဌာနခုရွိသည္။ မိမိတုိ႔ေလ႔လာလုိေသာဌာနမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္မွ်ေ၀လုိက္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက Websiteတြင္ေလ႔လာႏုိင္သည္။

1=Veda-Vedanga Faculty ဌာနတြင္

A. Department of Veda.
B. Department of Dharma Shastra.
C. Department of Jyotisha (Astrology).             
D. Department of Vyakarana.
 ........................................................