ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Saturday 25 June 2011

ဓမၼခရီးသြားမွတ္တမ္း

တရားတစ္ပြဲ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ခဲ႔စဥ္၂၀၀၉တရားေတာ္နာယူၾကေသာသူမ်ား။အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ Gujarat ျပည္နယ္ ခရီးသြားခဲ႔စဥ္က အိႏၵိယလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာမ်ားအား တရားေဟာျဖစ္ခဲ႔စဥ္။


အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ Gujarat ျပည္နယ္ ခရီးသြားခဲ႔စဥ္က အိႏၵိယလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာမ်ား တရားနာယူခဲ႔ၾက။(ဘာသာျပန္ Dr Radid ).

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ Gujarat ျပည္နယ္သုိ႔ ခရီးသြားခဲ႔စဥ္က အိႏၵိယလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင္႔အမွတ္တရ။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ Gujarat ျပည္နယ္ ခရီးသြားခဲ႔စဥ္က အိႏၵိယလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာမိသားစုမ်ားအား တရားေဟာခဲ႔။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ Gujarat ျပည္နယ္ ခရီးသြားခဲ႔စဥ္က အိႏၵိယလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာမ်ား တရားေတာ္ကုိ နာယူေနၾကစဥ္။

ညတရာပဲြ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ Gujarat ျပည္နယ္ Portalၿမိဳ႔ ဓမၼခရီးသြားခဲ႔စဥ္က အိႏၵိယလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာမ်ားအား ညတရားေဟာခဲ႔စဥ္။(ဘာသာျပန္ Dr Radid ).
        အိႏၵိယလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာမ်ား တရားေတာ္ကုိ နာယူစဥ္။(ဘာသာျပန္ Dr Radid ).

        အိႏၵိယလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားမ်ား တရားေတာ္ကုိ နာယူၾကေသာစဥ္(ဘာသာျပန္ Dr Radid )။