ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Sunday 26 June 2011

ဂ်မူးတကၠသုိလ္၏ (ေဒါက္တာဘြဲ႔) အတြက္လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား


 ဂ်မူးၿမိဳ႔သည္ နယ္စပ္ၿမိဳ႔ကေလးျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုလည္း အျခားေသာၿမိဳ႔မ်ားထက္ သာယာလွပသည္  ေတာင္ေပၚၿမိဳ႔ကေလးျဖစ္သည္တကၠသုိလ္၏ အေနာက္ဘကအရပ္တြင္ဂ်မူးတာ၀ီျမစ္ရွိသည္။အေရွ့ဘက္အရပ္၊ေတာင္ဘက္အရပ္ႏွင္႔ ေျမာက္အရပ္ နယ္စပ္ လုံၿခံဳေရး အတြက္ တာ၀န္က်ေနေသာ စစ္တပ္စခန္းမ်ား၊ ေလတပ္စခန္းမ်ား၊ တပ္စခန္းမ်ားစြာရွိသည္။ဒါေပမဲ႔မိမိသြားလုိေသာေနရာကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာႏုိင္သည္။(Freedom)။