ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Tuesday 21 June 2011

အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား ၂၀၀၁၁ခုႏွစ္

အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား ၂၀၀၉ခုႏွစ္


Kashmiriလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေၾကာင္း

      According to historians, the ancestors of Kashmiris are early immigrants from India proper. With the spread of Buddhism, many scholars came to Kashmir from far-off lands for research and study. The contact of Kashmiris with the Roman, Greek and Persian civilizations resulted into a fusion of cultures. Most of the people claim their descent from the Indo-Aryan stock but one can easily find people belonging to diverse and different races inhabiting Kashmir with distinct looks, dresses, food habits, customs, speech and traditions.

Experience it for yourself.

    You may well doubt, you may will be uncertain. Don't accept anything because it is the authoritative tradition, because it is often said, because of rumor or hearsay, because it is found in the scriptures, because it agrees with a theory of which one is already convinced, because of the reputation of an individual, or because a teacher said it is thus and thus. But experience it for yourself. (Kalama Sutta, The Buddha).