ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Sunday 19 June 2011

 BANARAS HINDU UNIVERSITY (BHU),တကၠသုိလ္ႀကီးသည္ တကၠသိုလ္္ႀကီးတြင္ မဟာဌာန(Faculties) ၁၆ခုႏွင္႔ ၁၄၀(Departments) ဌာနမ်ားရွိပါသည္။

Faculty of Arts

1.     Department of English
2.      Department of Hindi
3.      Department of Sanskrit
4.     Department of Pali and Buddhist Studies
5.      Department of Philosophy and Religion
6.      Department of Arabic

ဤBlog ကုိ ၁၇.၆.၂၀၁၁ စလုပ္ခဲ႔သည္။
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ဘ၀ခရီးလမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

SSV OR SSU၏ BIO အက်ဥ္း
တကၠသုိလ္စတင္တည္ေထာင္ေသာႏွစ္၂၂.၃.၁၉၅၈ခုႏွစ္။တကၠသုိလ္စတင္တည္ေထာင္သူ-The Then Chief Minister Dr Sampurnanand ႏွင္႔ Education Minister Pt.Kamlapati Tripathi တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ စတင္တည္ေထာင္ေသာ ေနရာ- ဗာရာဏသီၿမိဳ႔။ တကၠသုိလ္ စတင္တည္ေထာင္ေသာ တကၠသုိလ္အမည္-Varanaseya Snskrit Vishwavidyalayaျဖစ္ပါသည္။တကၠသုိလ္စတင္တည္ေထာင္ေသာမူရင္းတကၠသုိလ္၏အမည္ကုိပထမဦးဆုံးေျပာင္းခဲ႔-Vice Chancellor(D.A.N.Jha)မွ(VaranaseSnskritVishwavidyalaya)တကၠသုိုလ္၏အမည္ကSampurnanand-Sanskrit-University)သုိ႔၁၉၇၃.W..e.f.၁၆.၁၂ ၁၉ရ၄ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလြဲခဲ႔သည္။
၀န္ခံခ်က္
&&&&&&&&

ေမြးကထဲကအမ်ားအတြက္လုပ္ဘူးတာေျပာရရင္.......ရြာဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ႏြား၂ရက္ေက်ာင္းဘူးခဲ႔တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ႏြားေပ်ာက္ေသာေၾကာင္႔ အရုိက္ခံထိခဲ႔သည္။ ယခုအထိ သတိရဆဲ။

ေမြးကထဲကမိမိအတြက္လုပ္ဘူးတာေျပာရရင္....ယခုအထိမိမိအတြက္သာ။
ပညာေရး.............................ေက်ာင္းသား(Schoolboy) သူငယ္တန္းတတိယႏွစ္နဲ႔ ေက်ာင္းထြက္ခဲ႔ရ။ဒါပါပဲ။...ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။