ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Monday 20 June 2011

2.BANARAS HINDU UNIVERSITY(BHU) BIOအက်ဥ္း

           တကၠသုိလ္စတင္တည္ေထာင္ေသာႏွစ္-၁၉၁၆ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။
တကၠသုိလ္၏ အက်ယ္မွာ-ဧက ၂၇၆၀ က်ယ္ပါသည္။
  တကၠသုိလ္စတင္တည္ေထာင္ေသာေနရာ-ဗာရာဏသီၿမိဳ႔၊ 
BHU,တကၠသုိလ္ႀကီးတြင္ တကၠသိုလ္ႀကီး၏ မဟာဌာန(Faculties) ၁၆ခုႏွင္႔ ၁၄၀(Departments)ဌာနခုရွိသည္။(BHU),တကၠသုိလ္ႀကီး၌သုေသသနပညာရွင္ေက်ာင္းသား(Researchscholar)၂၅၀၀ေက်ာ္ႏွင္႔ႏုိင္ငံသားျခားေက်ာင္းသားေပါင္း၆၅၀ေယာက္ႏွင္႔လူမ်ဳိးေပါင္း၃၄မ်ဳိးတကၠသုိလ္ႀကီးတြင္အဆင္႔ျမင္႔ပညာရပ္မ်ားကုိေလ႔လာေနၾကသည္။မိမိတုိ႔အေသးစိတ္သိလုိပါကWbesiteတြင္ေလ႔လာႏုိင္ပါသည္။(http://www.bhu.ac.in).မိမိတင္လုိက္တဲ႔အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္မသိတဲ႔သူမရွိသေလာက္ဘဲထင္ပါသည္။မသိေသးေသာသူမ်ားကုိမွ်ေ၀လုိက္ပါသည္။