ရတနာသံုးပါးအား၊ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေက်းဇူးရွင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔မိမိအားအိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ပညာသင္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အစမွအဆုံးထိေမတၱာေစတနာျဖင္႔အစစအရာရာကူညီေပးခဲ႔ေသာေဒါက္တာအရွင္စႏၵိမာႏွင္႔ ေဒါက္တာအရွင္လာဘသာမိတို႔အားေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္းဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ (ရ.၈.၂၀၀၆)

Sunday 26 June 2011

ဂ်မူးတကၠသုိလ္၏ (ေဒါက္တာဘြဲ႔) အတြက္လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား


 ဂ်မူးၿမိဳ႔သည္ နယ္စပ္ၿမိဳ႔ကေလးျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုလည္း အျခားေသာၿမိဳ႔မ်ားထက္ သာယာလွပသည္  ေတာင္ေပၚၿမိဳ႔ကေလးျဖစ္သည္တကၠသုိလ္၏ အေနာက္ဘကအရပ္တြင္ဂ်မူးတာ၀ီျမစ္ရွိသည္။အေရွ့ဘက္အရပ္၊ေတာင္ဘက္အရပ္ႏွင္႔ ေျမာက္အရပ္ နယ္စပ္ လုံၿခံဳေရး အတြက္ တာ၀န္က်ေနေသာ စစ္တပ္စခန္းမ်ား၊ ေလတပ္စခန္းမ်ား၊ တပ္စခန္းမ်ားစြာရွိသည္။ဒါေပမဲ႔မိမိသြားလုိေသာေနရာကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာႏုိင္သည္။(Freedom)။

ဘယ္သူကိုမွမေနာက္ယွက္ပါ။သူတုိ႔လက္ထဲမွာေသနတ္ကုိင္ထားတာကလဲြရင္။ဂ်မူးၿမိဳ႔ကေလးကုိကား၊မီးရထား၊ေလယဥ္ပ်ံမ်ားျဖင္႔လာေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္သည္။စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ေနရာေကာင္းတစ္ခုေပါ႔။မိမိစိတ္ထဲဆရာေမာ္ဒန္ရယ္၊သီတဂူစတားရယ္၊ဓမၼရတနာစတဲ႔စာေရးသူမ်ားကုိသတိရလုိက္မိတယ္။ေအာ္ သူတို႔အတြက္ ကုန္ၾကမ္းေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။မိမိကေတာ႔ စားမေရးတတ္ပါ။ ဒါေပမဲ႔ စားဖတ္တာကုိ၀ါသနာသည္။တစ္ခါကBlogရြာထဲမွာျပန္ထြက္မရလုိ႔မနက္၅နာရီထုိးသြားလုိ႔ေက်ာင္းသြားေနာက္က်ခဲ႔ဘူးတယ္။(http://allbloggerposts.blogspot.com)ဂ်မူးတကၠသုိလ္သည္ ႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ ေမလႏွင္႔ ၾသဂုတ္လမ်ား တြင္ Ph.D ၀င္ခြင္႔ေျဖၾကရသည္။Ph.D ၀င္ခြင္႔ေျဖမည္႔ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Registration office ရုံးသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိမိႏွင္႔ တပါတည္း ယူကာ ပုံစံျဖည္႔သြင္းၾကရန္လုိအပ္ပါသည္။ Supervisor ႏွင္႔ မိမိလုပ္လုိေသာ က်မ္းေခါင္းစဥ္ေရြးဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ခါေလ ဆရာမ်ားက ေမးတတ္သည္။ ဘယ္ဟာကုိ အဓိက စိတ္၀င္စားတာလဲ။ သမိုိင္းလား၊ဒႆနိကေဗဒလား စသည္မ်ားကုိေမးေလ႔သည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္။ပထမ အဆင္႔က အရည္အခ်င္းစစ္စားေမးပဲြ ၀င္ခြင္႔ေျဖရန္လုိအပ္သည္။Ph.D Candidate ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားသည္။ ၀င္ခြင္႔ ေအာင္ျမင္ပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္တစ္ခု ရွိပါေသးသည္။M.Phil မလုပ္ခဲ႔ရေသာ ေက်ာင္းသူး/ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာPh.D.Course–work, (ResearchMethodology)ကုိ၆ဆက္လက္ေလ႔လာရမွာျဖစ္ပါသည္။ ေရးေျဖတစ္ရက္ႏွင္႔ ႏုတ္ေျဖတစ္ရက္ျဖစ္ပါသည္။မိမိက်မ္း မတင္ခင္ ေဆာင္းပါး (article) ၂ပုဒ္ကုိ ဂ်ာနယ္(journal),(magazine)မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေရးသားရန္လုိအပ္သည္။မိမိ ၀င္ခြင္႔ရရွိသည္႔ေန႔မွစ၍ ၂-ႏွစ္ျပည္႔ပါက မိမိ၏က်မ္းစာကုိ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ ၂-ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္အတြင္းတင္သြင္းရမည္။ မိမိက်မ္းစာေရးရာ၌ အသုံးျပဳရမည္႔ ဘာသာမွာ အဂၤလိပ္ (English)ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။
၁။ B.A ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းႏွင္႔ အမွတ္ စားရင္းမ်ား။ (in English)
၂။ M.A ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းႏွင္႔ အမွတ္ စားရင္းမ်ား။ (in English)
(မွတ္ခ်က္ M.A အမွတ္စုစုေပါင္း ၅၀၀ အထက္ျဖစ္ရန္လုိပါသည္။)
၃။ B.A၊M.A တကၠသုိလ္မွ ေထာက္ခံစာမ်ား။ (in English)
၄။ ဓာတ္ပုံ ၃ပုံ။ျဖစ္ပါသည္။

တကၠသုိလ္၌ ေပးသြင္းရန္ေငြ။
၁။ Ph.D Fee= $ 1000 or Rs 44000.
၂။ Library Fee- 820 Rs.
၃။ Supervision Fee= 1000 Rs.
၄။ Examination Fee, Admission Fee, Sports Fee, Cultural Fee- Magazine Fee, Student Aid Fund, Reading Room Fee, Game Fee, Social Activities Fund, Identity card Fee, Registration Fee, Eligibility Fee, Marks Fee, Excurtion Fee, University Development Fund and Miscllaneous Fee. 6000Rs.စသည္မ်ားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
 

No comments:

Post a Comment